Save Preloader image

0%

Tècniques de cultiu agroecològiques
El sistema de cultiu i les tècniques agrícoles utilitzades dins la finca estan basades en el respecte a l’entorn; la no utilització de productes de síntesi perjudicials per a la salut humana i contaminants de l’entorn; i el manteniment de l'equilibri de l'ecosistema agrari.
L’enfocament de l'agroecologia s’oposa al de l'horticultura convencional, que seguint les pautes del mercat i els corrents que ens han portat a considerar la naturalesa com un recurs productiu alié a l’ésser humà, es caracteritza per intentar controlar els processos naturals dels cultius des de l'exterior.
Mitjançant l'entrada de productes, sovint d'origen sintètic, amb la finalitat de regular els desajustaments (p.ex. feblesa de les plantes, infeccions, plagues, falta de nutrients) que poden minvar la producció i fins i tot amenaçar la integritat del cultiu.
Aquests tractaments químics tenen múltiples efectes no desitjats, tant per a la nostra salut com per al medi ambient, així com la dependència que es genera. Per aquests motius a l'Horta del Rajolar no els utilitzem.
Algunes de les tècniques que utilitzem són:​
Associació de cultius
De dues o més espècies en un mateix bancal, per una banda per reduir el risc de plagues i malalties, i per altra per aprofitar l’espai.
Adobs orgànics

Com el fem provinent d’animals (cavall i ovella). Aquest aporta matèria orgànica i nutrient a la terra per a millorar la seua fertilitat, i augmentar l’activitat dels microorganismes del sòl perquè les plantes puguen assimilar millor els nutrients del sòl, creixer i es desenvolupar-se correctament.

Encoixinat (muíxing)

Cobrim amb palla el sòl per a mantindre la humitat i evitar el creixement en excés de plantes herbàcies que competeixen amb els cultius.

Adobs verds
Plantem una mescla de diferents espècies de plantes (mostassa, veça, sègol...), que ens ajuden a millorar les condicions físiques, químiques i biològiques del sòl. Fertilitzem el sòl sense utilitzar productes químics.
Rotació de cultius
Anualment alternem els cultius de zona segons les seues necessitats, cosa que ens permet diversificar i conservar la qualitat del sòl. En aquesta rotació incloem lleguminoses que fixen el nitrogen.
Promoció de la biodiversitat

Tenim refugis de fauna i plantem aromàtiques i plantes amb flors, que serveixen d’abric de fauna auxiliar (depredadors, parasitoides...) que ens ajuden a prevenir plagues i malalties dels cultius.

Recorda que si vens a visitar-nos.
Està distribuïda en parades, la terra de les parades no es pot trepitjar per no endurir el terreny, hi han camins entre les parades per on es pot passar.
Prem el punts per obtindre informació de les diferents zones

Camí

Parades

Parades

Parades

Parades