Save Preloader image

0%

Biodiversitat
Un hort està viu, com qualsevol hàbitat natural. Hi ha prou, amb mirar al nostre voltant i observar detingudament les fulles d'algunes de les nostres hortalisses, el sòl dels bancals o les flors de les plantes aromàtiques, per adonar-nos que estem rodejats de xicotes éssers vius. El nostre hort és un ecosistema de ple dret.
Amb les tècniques de cultiu que fem servir i la forma de cuidar el nostre ecosistema agrari, apostem per l'equilibri natural com a garantia de la bona salut i productivitat dels nostres cultius.
Mantenim els fluxos d'energia, de nutrients i la complexa xarxa de relacions ecològiques.
Al dibuix podeu veure quins són alguns dels aliats de l’horta:
L’agroecologia
Depén de l'estabilització de l’agroecosistema, del manteniment de l'equilibri ecològic, del desenvolupament dels processos biològics fins al seu nivell òptim i de relacionar les activitats agrícoles amb la conservació de la biodiversitat.
Les espècies salvatges brinden una sèrie de serveis ecològics dins dels sistemes orgànics: la pol·linització, el control de plagues i el manteniment de la fertilitat del sòl. Per tal motiu, nivells més elevats de biodiversitat poden enfortir les funcions essencials per als sistemes agrícoles i, per tant, per a la tasca agrícola (FAO).
Dins de l’Horta del Rajolar la promoció de l’augment de la biodiversitat.
Constitueix una estratègia clau per a mantenir la sostenibilitat dels cultius i l'equilibri de l'ecosistema agrari.
Al llarg de la finca podem observar refugis per a fauna (insectes, ratpenats i rèptils) i flora auxiliar (tagetes, alfàbega, lavanda, sàlvia, timonet, romer, marialluïsa i ruda, entre d’altres) tant al voltant de les parades, com enmig dels cultius.